Karakteristiek

De Mariakerk is een van de oudste romaanse kerken in Groningen. Volgens dendrochronologisch onderzoek van de eikenhouten kap dateert de kerk rond 1237. Kloostermoppen en restanten van een Noormannenpoortje zijn getuigen van deze ouderdom. De familie Ripperda heeft haar sporen achtergelaten: een windwijzer met het familiewapen, in de koorruimte gedenkborden, en onder het koor de grafkelder van de familie. Deze parochiekerk is een tijdlang kloosterbezit geweest: in de 15e eeuw van het Johannieter klooster te Oosterwijtwerd, en van 1476 tot 1609 van het klooster te Oosterwierum.

Gebruik

Het kerkgebouw is in 1997 buiten gebruik gesteld. De plaatselijke commissie is echter zeer actief, zij verzorgt onder andere exposities, tentoonstellingen en concerten. Tevens is het een sfeervolle trouwlocatie.